svíravý, váhat, zdráhavý, průjem
渋
Čtení:
juu, shuu, shibu, shibu.i, shibu.ru
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 11 Džójó: 8 JIS: 15682
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
渋い shibui vkusný, svíravý, tichýadj
渋滞 juutai zácpa (dopravní)jlpt3, suru
渋い色の帽子を被っています。 shibui iro no boushi wo kabutteimasu. Na hlavě má čepici tmavé barvy.byousha1