Slovíčka


渋い shibui vkusný, svíravý, tichýadj
渋
svíravý, váhat, zdráhavý, průjem
Čtení: juu, shuu, shibu, shibu.i, s...
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
渋滞 juutai zácpa (dopravní)jlpt3, suru
渋い色の帽子を被っています。 shibui iro no boushi wo kabutteimasu. Na hlavě má čepici tmavé barvy.byousha1