žádost, potřeba, přání
求
Čtení:
kyuu, gu, moto.meru
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály:
Tahy: 7 Džójó: 4 JIS: 13665
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
希求 kikyuu aspirovat na, požadovat, žádat osuru
請求書 seikyuusho fakturamix
欲求不満 yokkyuufuman frustraceemo
追求 tsuikyuu jít za (cílem), usilovat (o), hledatmix
祈り求める inorimotomeru modlit se (za co)ichidan, verb
木に縁って魚を求む kiniyotteuowomotomu nebýt schopen něco udělat, protože si člověk zvolil špatnou metodu/postup, žádat o nemožné, hledat ryby na stroměbaka
欲求 yokkyuu touha, přánísuru
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans