Slovíčka


総同盟罷業 soudoumeihigyou generální stávkashigoto
同
same, agree, equal
Čítanie: dou, ona.ji
Hlavný radikál: 口 (30) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
業
business, vocation, arts, performance
Čítanie: gyou, gou, waza, nari, nobu
Hlavný radikál: 木 (75) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
盟
alliance, oath
Čítanie: mei
Hlavný radikál: 皿 (108) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
総
general, whole, all, full, total
Čítanie: sou, su.bete, sube.te, fusa,...
Hlavný radikál: 糸 (120) Ťahy: 14 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
罷
quit, stop, leave, withdraw, go
Čítanie: hi, maka.ri-, ya.meru
Hlavný radikál: ⽹ (122) Ťahy: 15 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)