svazek, přísaha
盟
Čtení:
mei
Hlavní radikál: 皿 (108) Radikály:
Tahy: 13 Džójó: 6 JIS: 19521
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
総同盟罷業 soudoumeihigyou generální stávkashigoto