Slovíčka


係数 keisuu koeficientmix
係
zodpovědná osoba, vztah, povinnost, týkající se ně...
Čtení: kei, kaka.ru, kakari, -gakar...
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
数
číslo, síla, osud, právo
Čtení: suu, su, saku, soku, shu, ka...
Hlavní radikál: 支 (66) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka