zodpovědná osoba, vztah, povinnost, týkající se někoho
係
Čtení:
kei, kaka.ru, kakari, -gakari, kaka.waru
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály:
Zjednodušený:
Tahy: 9 Džójó: 3 JIS: 14136
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
kakari člověk, který má za něco odpovědnostmix
係数 keisuu koeficientmix
無関係 mukankei nesouvisejícímix
関係ない kankeinai netýkat se, nemít nic společnéhomix
係員 kakariin referentmix
関係演算子 kankeienzanshi relační operátormath
係る kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat segodan, verb, vintrans
関係 kankei vztahjlpt3, jlpt4