Slovíčka


seki bariéra, hranicemix
関
bariéra, spojení, brána
Čtení: kan, seki, -zeki, kaka.waru,...
Hlavní radikál: 門 (169) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
命に関わる inochinikakawaru být otázkou života a smrtigodan, verb
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
税関申告書 zeikanshinkokusho celní deklarace, celní prohlášeníryokou
通関 tsuukan celní odbavenísuru
関税局 kanzeikyoku celní úřadmix
税関 zeikan celnicemix
税関吏 zeikanri celníkryokou, shigoto
導関数 doukansuu derivacemath
交通機関 koutsuukikan dopravní prostředekmix
2次導関数 nijidoukansuu druhá derivacemath
電気機関車 denkikikansha elektrická lokomotivamix
指数関数 shisuukansuu exponenciální funkcemath
関数 kansuu funkcemath
関数解析 kansuukaiseki funkcionální analýzamath
円関数 enkansuu goniometrická funkcemath
表玄関 omotegenkan hlavní vchod, vestibulmix
正則関数 seisokukansuu holomorfní funkcemath
陰関数 inkansuu implicitní funkcemath
関西弁 kansaiben kansaiský dialektmix
関東 kantou Kantó (východní část Japonska, včetně Tokia)namae
関節 kansetsu kloubhito
指関節 yubikansetsu kolenní kloubhito
膝関節 shitsukansetsu kolenní kloubhito
足関節 ashikansetsu kotníkhito
機関銃 kikanjuu kulometmix
二次関数 nijikansuu kvadratická funkcemath
股関節 kokansetsu kyčelní kloubhito
奇関数 kikansuu lichá funkce (symetrická podle počátku)math
線形関数 senkeikansuu lineární funkcemath
一次関数 ichijikansuu lineární funkcemath
対数関数 taisuukansuu logaritmická funkcemath
にも関らず nimokakawarazu navzdory, přestože, nicméněmix
無関係 mukankei nesouvisejícímix
関係ない kankeinai netýkat se, nemít nic společnéhomix
関西地方 kansaichihou oblast Kansainamae
関東地方 kantouchihou oblast Kantóleda1, namae
偏導関数 hendoukansuu parciální derivacemath
永久機関 eikyuukikan perpetuum mobilemix
出先機関 desakikikan pobočka, filiálkashigoto
内玄関 uchigenkan postranní vchodmix
1次導関数 ichijidoukansuu první derivacemath
帰納的関数 kinoutekikansuu rekurzivní funkcemath
関係演算子 kankeienzanshi relační operátormath
に関して nikanshite související s, ve vztahu smix
連続関数 renzokukansuu spojitá funkcemath
三角関数 sankakukansuu trigonometrická funkcemath
関する kansuru týkat se, souvisetsuru
関与 kan'yo účastsuru
関東大震災 kantoudaishinsai Velké zemětření v Kantó roku 1923namae
玄関 genkan vchod, vstupní halajlpt5, uchi
関係 kankei vztahjlpt3, jlpt4
関連 kanren vztah, relace, relevance, souvislostsuru
関心 kanshin zájemmix
チェコの経済はドイツの経済と密接に関わっています。 cheko no keizai ha doitsu no keizai to missetsu ni kakawatteimasu. Česká ekonomika je silně ovlivňována německou ekonomikou.mix
x^2の1次導関数は2である。 ekusu 2juu no ichijidoukansuu ha 2 dearu. Druhá derivace x^2 je 2.math
関数ワイイコールエックス二乗は偶関数である。 kansuuwaiiko-ruekkusunijouhaguukansuudearu. Funkce y=x^2 je sudá.math
x^2の1次導関数は2xである。 ekusu 2juu no ichijidoukansuu ha 2ekusu dearu. První derivace x^2 je 2x.math