Slovíčka


関数 kansuu funkcemath
数
číslo, síla, osud, právo
Čtení: suu, su, saku, soku, shu, ka...
Hlavní radikál: 支 (66) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka
関
bariéra, spojení, brána
Čtení: kan, seki, -zeki, kaka.waru,...
Hlavní radikál: 門 (169) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
導関数 doukansuu derivacemath
2次導関数 nijidoukansuu druhá derivacemath
指数関数 shisuukansuu exponenciální funkcemath
関数解析 kansuukaiseki funkcionální analýzamath
円関数 enkansuu goniometrická funkcemath
正則関数 seisokukansuu holomorfní funkcemath
陰関数 inkansuu implicitní funkcemath
二次関数 nijikansuu kvadratická funkcemath
奇関数 kikansuu lichá funkce (symetrická podle počátku)math
線形関数 senkeikansuu lineární funkcemath
一次関数 ichijikansuu lineární funkcemath
対数関数 taisuukansuu logaritmická funkcemath
偏導関数 hendoukansuu parciální derivacemath
1次導関数 ichijidoukansuu první derivacemath
帰納的関数 kinoutekikansuu rekurzivní funkcemath
連続関数 renzokukansuu spojitá funkcemath
三角関数 sankakukansuu trigonometrická funkcemath
x^2の1次導関数は2である。 ekusu 2juu no ichijidoukansuu ha 2 dearu. Druhá derivace x^2 je 2.math
関数ワイイコールエックス二乗は偶関数である。 kansuuwaiiko-ruekkusunijouhaguukansuudearu. Funkce y=x^2 je sudá.math
x^2の1次導関数は2xである。 ekusu 2juu no ichijidoukansuu ha 2ekusu dearu. První derivace x^2 je 2x.math