Slovíčka


震央 shin'ou epicentrum (zemětřesení)tenki
央
střed, prostředek
Čtení: ou, akira, e, o, sato, chika...
Hlavní radikál: 大 (37) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
震
třas, třesení, chvění
Čtení: shin, furu.u, furu.eru
Hlavní radikál: 雨 (173) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka