třas, třesení, chvění
震
Čtení:
shin, furu.u, furu.eru
Hlavní radikál: 雨 (173) Radikály:
Tahy: 15 Džójó: 8 JIS: 16204
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
震央 shin'ou epicentrum (zemětřesení)tenki
震源 shingen hypocentrum (zemětřesení)tenki
関東大震災 kantoudaishinsai Velké zemětření v Kantó roku 1923namae
地震 jishin zemětřeseníjlpt4, shizen