Slovíčka


一秒 いちびょう jedna sekundamix
一
one
Čítanie: イチ, イツ, ひと-, ひと.つ, かず, い, いっ...
Hlavný radikál: 一 (1) Ťahy: 1 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
秒
second (1/60 minute)
Čítanie: ビョウ
Hlavný radikál: 禾 (115) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)