sekunda
秒
Čtení:
byou
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály:
Tahy: 9 Džójó: 3 JIS: 18755
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
一秒 ichibyou jedna sekundamix
秒速 byousoku za sekundu