Slovíčka


学位 gakui akademický titulmix
位
rank, grade, throne, crown, about, some
Čítanie: i, kurai, gurai, zoki
Hlavný radikál: 人 (9) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
学
study, learning, science
Čítanie: gaku, mana.bu, taka, nori
Hlavný radikál: 子 (39) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)