hodnost, stupeň, trůn, koruna, o
位
Čtení:
i, kurai, gurai, zoki
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály:
Tahy: 7 Džójó: 4 JIS: 12364
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
学位 gakui akademický titulmix
位する kuraisuru být umístěnsuru
部位 bui část, postojmix
転位 ten'i dislokacemath
転位運動 ten'iundou dislokační dynamikamath
品位 hin'i důstojnost, eleganceleda1
kurai hodnostcounter
単位 tan'i jednotka, kreditmix
正常位 seijoui misionářká pozice, normální poziceai
位置 ichi místo, pozicesuru
騎乗位 kijoui poloha, kdy je kluk dole a holka nahořeai
地位 chii pozice, statusmix
第一位 daiichii první místomix
優位 yuui převaha, dominance, nadřazenostmix
体位 taii stavba těla, sexuální polohaai
中位の chuuguraino středníadj
段位 dan'i stupeň ve sportu (DAN)mix
方位 houi světové stranymix
首位 shui vedoucí místo, čelná poziceadj, leda1
上位 joui vyšší hodnostmix
興味本位 kyoumihon'i ze zvědavostimix
違い体位でしよう。 chigai taii deshiyou. Zkusme jinou polohu.ai