Akki

Datum a čas registrace: 2014-05-18 11:51:20
Počet naučených znaků: 423
Informace všeho druhu:
みなさんこんにちはー 僕の名前はアッキです。もう一か月日本語を勉強しています。日本語能力試験に受かりたいので、本当にまじめに日本語を勉強しています。僕は15歳なので、9月から高校生になります。専門はプログラミングです。趣味はプログラミングや、旅行や、そしてもちろん日本語を勉強することです。 よろしくお願いしまーすw
Naučené znaky: graf | seznam | bez slovíček | podrobně
Test ze znaků: test kandži | test významu | výsledky
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
  • Seznam slovíček, které dokážete přečíst: kandži, kana, komplet
  • Pár náhodných slovíček, které dokážete přečíst: 5, 10, 15, 30
Měsíční statistika naučených znaků pro Akki2017/5 2014/8 2014/7 2014/6 2014/5