Tahy: stupeň džójó: Nejen běžné znaky:
Nalezeno znaků: 75

Tahy: 4

心
srdce, mysl, duše
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 2
Čtení: shin, kokoro, -gokoro, risshinben
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 5

必
stále, neustále, určitě, jistě, nevyhnutelně
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 4
Čtení: hitsu, kanara.zu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 7

忌
smutek, hnusit si, odporný, výročí smrti
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ki, i.mu, i.mi, i.mawashii, imawa
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
応
platit, odpověď, ano, ok, přijmout
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: 广 Džójó: 5
Čtení: ou, you, -nou, ata.ru, masani, kota.eru, o, taka, masa
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
忘
zapomenout
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 6
Čtení: bou, wasu.reru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
忍
vydržet, snést, vystát, ukrýt, zatajit, špeh, plížit se
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: nin, shino.bu, shino.baseru, oshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
志
úmysl, plán, odhodlání, toužit, motiv, naděje, šilink
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 5
Čtení: shi, shiringu, kokoroza.su, kokorozashi, jin, be, beshi, yuki
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
芯
knot, tuha, jádro
Hlavní radikál: 艸 (140) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shin
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 8

泌
sliz, proud, vsáknout, proniknout, vylučovat
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hitsu, hi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
忠
loajálnost, věrnost
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 6
Čtení: chuu, kiyoshi, tata, tada, tadashi, nao
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
念
přání, smysl, nápad, myšlenka, pocit, touha, péče
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 4
Čtení: nen
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 9

怠
zanedbání, lenost
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tai, okota.ru, nama.keru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
怒
rozzlobený, urazit se
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: do, nu, ika.ru, oko.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
急
spěch, pohotovost, náhle, strmý
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: kyuu, iso.gu, iso.gi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
怨
zášť, odpor, žárlit
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: en, on, un, ura.mu, urami, ura.meshii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
思
myslet
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 2
Čtení: shi, omo.u, omoera.ku, obo.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 10

恩
milost, laskavost, dobrota, přízeň, shovívavost, požehnání, prospěch
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 5
Čtení: on, megumi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恣
sobecký, svévolný, náhodný
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shi, hoshiimama
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恋
romantika, láska, touha
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ren, ko.u, koi, koi.shii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恵
přízeň, požehnání, milost, laskavost
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kei, e, megu.mu, megu.mi, aya, ke, sato, satoshi, shige, hei, mi, yasu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恥
stud, hanba, ostuda
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chi, ha.jiru, haji, ha.jirau, ha.zukashii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恕
prominout, tolerovat, odpustit
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 9
Čtení: jo, sho, yuru.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恐
strach, děs, obava
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kyou, oso.reru, oso.ru, oso.roshii, kowa.i, kowa.garu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
息
dech, dýchání, úrok
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: soku, iki
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
秘
tajemství, skrýt
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály: Džójó: 6
Čtení: hi, hi.meru, hiso.ka, kaku.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
恭
respekt, uctivý
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kyou, uyauya.shii, kiyo, yasu, yasushi, yuki, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 11

偲
vzpomenout si, pamatovat si
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 9
Čtení: sai, shi, shino.bu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
添
připojit, doprovodit, vyhovovat, potkat, přesvědčit, přiložit, obložit, napodobit
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ten, so.eru, so.u, mo.eru, mo.u, soe, zoi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
捻
točit, otáčet, hrát si s
Hlavní radikál: 手 (64) Radikály: Džójó: 8
Čtení: nen, jou, ne.jiru, neji.ru, hine.kuru, hine.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
窓
okno, okenní tabule
Hlavní radikál: 穴 (116) Radikály: Džójó: 6
Čtení: sou, su, mado, tenmado, kemudashi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
患
postižený, nemoc, trpět, stonat
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kan, wazura.u, kuro
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
密
tajemství, hustota, přesnost, pečlivost
Hlavní radikál: 宀 (40) Radikály: Džójó: 6
Čtení: mitsu, hiso.ka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
悠
trvalost, vzdálený, dlouhá doba, volný čas
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: yuu, yu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
悪
zlý, zlozvyk, lump, lež, zlo, špatný
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: aku, o, waru.i, waru-, a.shi, niku.i, -niku.i, aa, izukuni, izukunzo, niku.mu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 12

惣
vše
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 9
Čtení: sou, isoga.shii, soujite, fusa, so
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
惑
obalamutit, blud, zmatek
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: waku, mado.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
悲
hoře, smutek, odsouzení, lítost
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: hi, kana.shii, kana.shimu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 13

稔
sklizeň, dozrát
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály: Džójó: 9
Čtení: nen, jin, nin, mino.ru, minori, toshi, naru, nari, minoru, ne, mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
想
návrh, myslet, nápad, myšlenka
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: sou, so, omo.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
意
nápad, mysl, srdce, chuť, myšlenka, touha, péče, náklonnost
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: i, moto, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
愛
láska, zalíbení, obliba
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 4
Čtení: ai, ito.shii, a, ashi, e, kana, naru, mana, megu, megumi, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
感
emoce, pocit, dojem
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: kan
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
愚
hloupý, pošetilost, nesmysl, blbý
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gu, oro.ka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
愁
tíseň, rmoutit se, bědovat, úzkostlivý
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shuu, ure.eru, ure.i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慈
soucit
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ji, itsuku.shimu, shige, chika, megumi, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 14

総
obecný, celý, vše, plný, celkový
Hlavní radikál: 糸 (120) Radikály: Džójó: 5
Čtení: sou, su.bete, sube.te, fusa, usa, zusa
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
隠
skrýt, schovat, zakrýt
Hlavní radikál: 阜 (170) Radikály: Džójó: 8
Čtení: in, on, kaku.su, kaku.shi, kaku.reru, kaka.su, yo.ru, o, gakushi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
蜜
med, nektar, melasa
Hlavní radikál: 宀 (40) Radikály: Džójó: 8
Čtení: mitsu, bitsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
聡
moudrý, rychle se učí
Hlavní radikál: 耳 (128) Radikály: Džójó: 9
Čtení: sou, sato.i, mimizato.i, sato, satoshi, satoru, aki, akira, toshi, sata, minoru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慕
toužit, prahnout, milovat, obdivovat
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: bo, shita.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
態
postoj, stav, přijít, vystoupení, znělost (sloves)
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 5
Čtení: tai, waza.to
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
寧
spíše, raději, přednostně
Hlavní radikál: 宀 (40) Radikály: Džójó: 8
Čtení: nei, mushi.ro, aki, yasu, yasushi, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
認
potvrdit, svědectví, rozeznat, uznat, oceňovat, věřit
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály: Džójó: 6
Čtení: nin, mito.meru, shitata.meru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
徳
shovívavost, ctnost, laskavost, respekt
Hlavní radikál: 彳 (60) Radikály: Džójó: 5
Čtení: toku, atsu, naru, nori, yuki, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
誌
dokument, evidence
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály: Džójó: 6
Čtení: shi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 15

億
100 milionů, 10^8
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 4
Čtení: oku, o
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
憂
melancholie, rmoutit se, nářek, úzkost, smutný, nešťastný
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: yuu, ure.eru, ure.i, u.i, u.ki, yu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慮
opatrnost, myšlenka, starost, zvážit, záměrný, obava
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ryo, omonpaku.ru, omonpaka.ru, ze
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慰
útěcha, zábava, svést, potěšit, pohodlí
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: i, nagusa.meru, nagusa.mu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
穂
klas, hlavička, hřeben
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sui, ho, o, kou, nori, hoi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慶
jásání, gratulace, radost
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: 广 Džójó: 8
Čtení: kei, yoroko.bi, ki, kiyon, ke, michi, mu, yasu, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慧
moudrý
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 9
Čtení: kei, e, satoi, sato, satoshi, satoru, akira, toshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 16

憲
ústava, zákon
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 6
Čtení: ken, kazu, nori, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
憾
lítost, litovat
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kan, ura.mu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
穏
klidný, tichý, umírněnost
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály: Džójó: 8
Čtení: on, oda.yaka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
憶
vzpomínka, přemýšlet, pamatovat si
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: oku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
憩
odložit, odpočinek, relaxovat
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kei, iko.i, iko.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 17

懇
společenský, laskavý, zdvořilý, pohostinný, srdečný
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kon, nengo.ro
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
優
citlivost, vynikat, předčit, herec, nadřazenost, jemnost
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 6
Čtení: yuu, u, yasa.shii, sugu.reru, masa.ru, yu, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
曖
temný, nejasný
Hlavní radikál: 日 (72) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ai, kura.i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
聴
poslouchat, svéhlavý, nezbedný, opatrný dotaz
Hlavní radikál: 耳 (128) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chou, tei, ki.ku, yuru.su, kiku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
臆
plachost, srdce, mysl, bojácný, zbabělý
Hlavní radikál: 肉 (130) Radikály: Džójó: 8
Čtení: oku, yoku, mune, okusuru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 18

癒
léčení, léčba, uhasit (žízeň), způsobit
Hlavní radikál: 疒 (104) Radikály: Džójó: 8
Čtení: yu, i.eru, iya.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
懲
trestat, potrestat, ukáznit
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chou, ko.riru, ko.rasu, ko.rashimeru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 20

懸
pozastavit, pověsit, 10 %, instalovat, záviset, konzultovat
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ken, ke, ka.keru, ka.karu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka