platit, odpověď, ano, ok, přijmout
応
Čtení:
ou, you, -nou, ata.ru, masani, kota.eru, o, taka, masa
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: 广
Varianta Z:
Tahy: 7 Džójó: 5 JIS: 12670
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
適応 tekiou adaptacesuru
順応 junnou adaptovat se, přizpůsobitsuru
応用数学 ouyousuugaku aplikovaná matematikamath
応用 ouyou aplikovatsuru
対応 taiou interakce, korespondencesuru
応接室 ousetsushitsu obývací pokoj, salónmix
応答 outou odpovědětsuru
相応 souou odpovídajícímix
臨機応変 rinkiouhen oportunismusmix
応援 ouen pomoc, podpora, asistence, výpomocjlpt3, suru
応接間 ousetsuma přijímací místnostmix
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
反応 hannou reakcesuru