Slovíčka složená pouze z naučených znaků

kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži chichihaha rodiče, tatínek a maminka
kandži hahaoya matka
kandži raionno子 lvíče
kandži dono hito který člověk
kandži fujin dáma
kandži imoutosan mladší sestra
kandži omona hlavní, důležitý
kandži boshi matka a dítě
kandži oshaberi na hito ukecaný člověk
kandži shufu hospodyňka, žena v domácnosti
kandži goshujin manžel (váš), Pán
kandži shitashimu spřátelit se, sblížit
kandži oya rodiče
kandži igirisujin Brit, Angličan
kandži ani starší bratr (skromně)
kandži hito člověk, osoba
kandži chichioya otec
kandži otto manžel (můj)
kandži otokonohito muž, pán
kandži anideshi starší učedník, stoupenec
kandži onnanoko dívka
kandži donna hito jaký člověk
kandži otoko muž
kandži anefuufu starší sestra s manželem
kandži oneesan starší sestra (uctivě)