sloveso (verb)

Počet slovíček: 1043
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
消え去る kiesaru zmizetgodan, verb
凍る kooru zmrazitgodan, verb, vintrans
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
歌う utau zpívatgodan, jlpt5, verb, vtrans
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
けがする kegasuru zranění, si ublížit, být zraněnýbyouki, jlpt4, suru, verb
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
太る futoru ztloustnoutgodan, jlpt4, verb, vintrans
亡くす nakusu ztratit (něco/někoho), zbavit segodan, jlpt3, verb, vtrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
迷う mayou ztratit segodan, jlpt3, verb, vintrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
残る nokoru zůstat, zbýtgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
慣れる nareru zvyknout si, být ochočenýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
増やす fuyasu zvýšit, přidat k, rozšířitgodan, jlpt3, verb, vtrans
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
高まる takamaru zvyšovat se, růstgodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
頼む tanomu žádat, požádatgodan, jlpt5, verb
住まう sumau žít, bydlet, obývatgodan, leda1, verb, vintrans
生きる ikiru žít, existovatichidan, jlpt4, verb, vintrans
暮らす kurasu žít, vyžít, vystačit sigodan, jlpt3, verb, vtrans
かむ kamu žvýkatgodan, jlpt4, verb
火に油を注ぐ hiniaburawososogu Prilievať olej do ohňa.godan, verb
危ない橋を渡る abunaihashiwowataru Pohybovat se tenkém ledě. (doslova: přecházet nebezpečný most)godan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11