SURU slovesa (suru)

Počet slovíček: 1067
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
気絶 kizetsu omdlítsuru
限定 gentei omezenísuru
制限 seigen omezitsuru
反復 hanpuku opakování (činnosti)leda1, suru
留年 ryuunen opakovat ročník ve školegakkou, suru
日光浴 nikkouyoku opalovánísuru
子守 komori opatrovnice dětí, chůvaleda1, suru
措置 sochi opatřenísuru
看過 kanka opomenoutsuru
反抗 hankou opozice, odporleda1, suru
修正 shuusei oprava, revize, modifikacesuru
手入れ teire opravování, údržba, ošetřovánísuru
錯覚 sakkaku optická iluze, halucinace; nepochopenísuru
退出 taishutsu opuštění, staženísuru
体系化 taikeika organizace, systemizacesuru
組織 soshiki organizace, uspořádáníleda1, suru
失明 shitsumei oslepnoutsuru
体験 taiken osobní zkušenostleda1, suru
遠慮 enryo ostych, sdrženlivost, takt, diskrétnostjlpt3, suru
点灯 tentou osvětleníleda1, suru
旋回 senkai otáčenísuru
回転 kaiten otáčka, oběhleda1, suru
質問 shitsumon otázka, úkolgakkou, jlpt5, leda1, suru
開放 kaihou otevřít (pro veřejnost); uvolnit, osvoboboditsuru
開閉 kaihei otevřít a zavřítsuru
開店 kaiten otevřít obchodsuru
中毒 chuudoku otrava, závislostbyouki, suru
確認 kakunin ověření, kontrola, potvrzeníjlpt3, suru
チェックする chekkusuru ověřit, zkontrolovatjlpt4, suru, verb
酸化 sanka oxidacesuru
表示 hyouji označení, vyjádření, zobrazení, výpissuru
掲示 keiji oznámení, upozorněnísuru
偽作 gisaku paděleksuru
連打 renda palba, odpaly následující po soběleda1, suru
恐慌 kyoukou panika, zděšenísuru
密輸 mitsuyu pašovatsuru
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
育児 ikuji péče o dětisuru
保護 hogo péče, ochrana, záštitajlpt3, suru
封印 fuuin pečeť, razítkosuru
発泡 happou pěněnísuru
パンチ panchi pěst, punčjlpt3, suru
畑作 hatasaku pěstování na políchsuru
養殖 youshoku pěstování, obdělávánísuru
一定 ittei pevně dané, konstantní, standardizovanésuru
チクチク chikuchiku píchavá bolest, suru
鼠鳴き nezuminaki pískání prostitutky (aby přilákala zákazníky)baka, suru
引用する in'yousuru pítleda1, suru, verb
飲酒 inshu pití (alkoholu)leda1, suru
解剖 kaibou pitvasuru
予定 yotei plán, program, úmysljlpt4, leda1, suru
スケジュール sukeju-ru plán, rozvrhjlpt3, suru
放談 houdan plané řečisuru
計画する keikakusuru plánovatjlpt4, suru, verb
設計 sekkei plánovat, navrhnoutsuru
破産 hasan platební neschopnostsuru
遊泳 yuuei plavánísuru
航海 koukai plavit se po mořisuru
草毟り kusamushiri pletí, odpleveleníleda1, suru
ぺらぺら perapera plynulý adj, suru
滞日 tainichi pobyt v Japonskusuru
滞在 taizai pobývatsuru
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
告訴 kokuso podat žalobusuru
軽視 keishi podceňovatsuru
共有 kyouyuu podíl, společné vlastnictví, spoluvlastnictvísuru
仰視 gyoushi podívat se nahorusuru
迎合 geigou podlézat, přizpůsobit sesuru
署名 shomei podpis (ruční) suru
調印 chouin podpis (spečetění) suru
促進 sokushin podporasuru
援助 enjo podporasuru
振興 shinkou podpora, povznesenísuru
支持 shiji podpořitsuru
縷説 rusetsu podrobné vysvětlenísuru
理解 rikai pochopení, porozumněníjlpt3, suru
低下 teika pokles, sníženísuru
拝礼 hairei poklonit sesuru
服従 fukujuu pokora, poslušnost, podřízení, oddání sesuru
連続 renzoku pokračující, spojitý, následovnýsuru
昇級 shoukyuu pokrok, postupsuru
経過 keika pokrok, přechodsuru
進展 shinten pokrok, rozvojsuru
試行錯誤 shikousakugo pokus a omylsuru
誘惑 yuuwaku pokušení, vábení, lákánísuru
交番 kouban policejní stanicejlpt5, leda1, suru
悪口 waruguchi pomluvasuru
助成 josei pomoc, asistencesuru
支援 shien pomoc, podporasuru
応援 ouen pomoc, podpora, asistence, výpomocjlpt3, suru
補佐 hosa pomoc, rádcesuru
復讐 fukushuu pomstasuru
忠告 chuukoku poradit, upozornitsuru
具申 gushin poreferovat svému nadřízenémusuru
故障する koshousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
比較 hikaku porovnánísuru
疎通 sotsuu porozumění (vzájemné)suru
違反 ihan porušení (pravidla)suru
主催 shusai pořádání, organizacesuru
開催 kaisai pořádat mítink, otevřít výstavusuru
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11