Slovíčka


酸化 sanka oxidacesuru
化
změnit (se), získat formu, tvar, ovlivnit, očarova...
Čtení: ka, ke, ba.keru, ba.kasu, fu...
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
酸
kyselina, hořkost, trpký, kyselý
Čtení: san, su.i
Hlavní radikál: 酉 (164) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
一酸化炭素 issankatanso oxid uhelnatýkagaku
二酸化炭素 nisankatanso oxid uhličitýkagaku