různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3751
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži らっかせい arašídy, podzemnice olejná
kandži アルカリせい zásaditost, alkalinita
kandži そうだんあいて poradce, rádce, konzultant
kandži ためいき povzdech
kandži この びん を あける まえ に ふりなさい。 Před otevřením tu láhev protřepej.
kandži ひんみん chudí
kandži ほうぎょく drahokam, vzácný kámen
kandži なみ で きが かいがん に うちよせられた。 Dřevo bylo vlnami vyplaveno na pobřeží.
kandži おんくん kanji readings
kandži おひめさま princezna
kandži しばい hra, drama
kandži ふろや koupele, veřejná koupelna
kandži たけい přípona "-ta"
kandži バリア bariéra
kandži なんど やり なおして も けいさん が あわない。 Ať to počítám znovu a znovu, výpočet mi nevychází.
kandži ほうしゅ delostrelec
kandži ちゅうしゃきんし zákaz parkování
kandži じっけん は だいせいこう でした。 Experiment byl velmi úspěšný.
kandži はじめて poprvé
kandži そんしつ ztráta
kandži ネクタイ が まがってる よ。 Máš křivě kravatu. (ohnutou)
kandži アパート が もえて いる。 Byt hoří.
kandži まえもって předem
kandži トレーナー mikina
kandži かたぐるま posadit si dítě na ramena