různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3751
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži じゅうこう; ちょうこう důstojnost
kandži こうきしん zvědavost
kandži ゆうり výhodný
kandži レーザー laser
kandži となり の ひと に るすばん を たのむ。 Požádat souseda o dohlédnutí na dům.
kandži なんども mnohokrát, často
kandži ごぞんじ vědět (uctivě)
kandži レーダー radar
kandži さつじん vražda
kandži こうじ を はやく する よう に ちゅうもん を つける。 Dejte rozkaz k urychlení stavebních prací.
kandži そうたいせいりろん teorie relativity
kandži かま kotlík
kandži ふろや koupele, veřejná koupelna
kandži こいびと の かた を だく。 Držet partnera za ramena.
kandži しるし značka, znak, symbol
kandži かきかた jak nakreslit, způsob kreslení
kandži かいぎ は いまから はじまる ところ です。 Porada právě teď začne.
kandži たいちょう fyzická kondice
kandži せろんちょうさ průzkum veřejného mínění
kandži がいか cizí měna
kandži だれの čí
kandži おんど を あげる。 Zvýšit teplotu.
kandži しゅくじつ státní svátek, den volna
kandži せんめい živý, barvitý
kandži あんた の こと だいきらい! Nenávidím tě!