různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3751
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži めんせつかん tazatel, dotazovatel
kandži りょういき území, oblast
kandži おかげ díky (něčemu, někomu)
kandži ばちがい nepatřící (někam), nezapadající někam
kandži じっけん は だいせいこう でした。 Experiment byl velmi úspěšný.
kandži ずぶぬれ úplně promoklý
kandži ちょうど いま かえった ところ です。 Právě jsem se vrátil.
kandži さきほど nedávno, tehdy
kandži たいくつ nuda
kandži せいどう bronz
kandži くさり řetěz
kandži せき bariéra, hranice
kandži ねむい ospalý
kandži シャワー を あびる osprchovat se
kandži おもさ váha, tíha
kandži ていりゅうじょ zastávka
kandži しんにちか japanofil
kandži おんど を はかった。 Měřil teplotu.
kandži どうせいあいしゃ homosexuál
kandži しゅくしゅく tichý
kandži ろんてん předmět diskuze
kandži もくしつ dřevnatý; dřevěný
kandži すごく velmi
kandži パソコン の かめん を ずっと みている と、め が つかれる。 Když dlouho koukám na počítačovou obrazovku, unaví se mi oči.
kandži ふう pečať