různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3751
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži むえき zbytečný, marný
kandži だんらく odstavec
kandži きつえんしゃ kuřák
kandži しょうひきげん minimální trvanlivost
kandži にほんせい vyrobeno v Japonsku
kandži もくしつせんい dřevní vlákno
kandži じょうせい stav, situace
kandži こくれん OSN
kandži はこびや pašerák
kandži こうう dešťové srážky
kandži わたし は さっき ひるごはん を たべた ばかり です。 Oběd jsem dojedl právě před chvilkou.
kandži じゅうりょう deset mincí rjó (měna ve starém Japonsku), 2. nejvyšší divize suma
kandži まやく drogy
kandži こくようせき obsidián
kandži せろんちょうさ průzkum veřejného mínění
kandži そうとう dvouhlavý
kandži みよう úhel pohledu
kandži おんど が ひくい。 Teplota je nízká.
kandži しあい は らいしゅう まで のびた。 Zápas byl odložen na příští týden.
kandži たからくじ loterie
kandži わたし は ゆりかご を ゆらしている。 Houpu kolébku.
kandži いこう po něčem, potom
kandži けう ojedinělý, vzácný
kandži しょかん dopis, korespondence
kandži なんじ から なんじ まで かんじ の れんしゅう を していた と おもいますか。 Od kolika do kolika hodin si myslíš, že se učil kandži?