různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3764
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37
非情 ひじょう nemilosrdnýmix
無言の むごん の nemluvnýmix
病魔 びょうま nemoc (jako zlý duch)mix
不動産 ふどうさん nemovitostmix
低俗 ていぞく nemravnýmix
嫌煙 けんえん nenávist vůči kouřenímix
変則 へんそく neobyčejný, nepravidelný (způsob)mix
非凡 ひぼん neobyčejný, unikátnímix
無人島 むじんとう neobydlený ostrovmix
意外 いがい neočekávanýmix
非公式 ひこうしき neoficiálnímix
無印 むじるし neoznačený, neoznačkovanýmix
場違い ばちがい nepatřící (někam), nezapadající někammix
無効 むこう neplatnost, neúčinnostmix
無用 むよう nepotřebný, marnost, nepotřebnostmix
不用品 ふようひん nepoužívaná věc, nepoužívaný předmětmix
机上の空論 きじょうのくうろん nepraktická teorie, nápadmix
防弾チョッキ ぼうだんチョッキ neprůstřelná vestamix
生水 なまみず nepřevařená vodamix
気持ち悪い きもちわるい nepříjemný pocit, nechutnostmix
間接的 かんせつてき nepřímýmix
不振 ふしん nepříznivý stavmix
海王星 かいおうせい Neptun (planeta)mix
非現実的 ひげんじつてき nerealistickýmix
不等 ふとう nerovnost, rozdílnostmix
仲が悪い なかがわるい nerozumět si, mít špatný vztahmix
非常識 ひじょうしき nerozumnýmix
神経質 しんけいしつ nervozitamix
何度でも なんどでも nesčetněkrátmix
猫舌 ねこじた neschopnost jíst/pít horkémix
恐る恐る おそるおそる nesměle, plaše, bojácněmix
無意味 むいみ nesmysl, bezvýznamnýmix
反対意見 はんたいいけん nesouhlasný názormix
無関係 むかんけい nesouvisejícímix
不正 ふせい nespravedlnostmix
不死 ふし nesrmtelnost, věčný životmix
矢面 やおもて nést plný nápor něčehomix
不安定 ふあんてい nestabilita, nejistota (psychická)mix
横着な おうちゃく な nestoudnýmix
無恥 むち nestydatý, nestoudný, nemravnýmix
薄幸な はっこうな nešťastný, smolnýmix
不幸 ふこう neštěstí, nehodamix
短気 たんき netrpělivýmix
関係ない かんけいない netýkat se, nemít nic společnéhomix
有耶無耶 うやむや neurčitý, nejasný, vágnímix
不合格 ふごうかく neúspěch (v testu), odmítnutímix
不屈 ふくつ neustupný, neoblomnýmix
中立 ちゅうりつ neutralitamix
中性 ちゅうせい neutralita (chemická, elektrická, atd.); střední rodmix
非科学的な ひかがくてき な nevědeckýmix
無意識 むいしき nevědomýmix
非言語 ひ げんご neverbálnímix
浮気者 うわきもの nevěrník, neupřímný člověk, lhářmix
新婦 しんぷ nevěstamix
不敵 ふてき nevhodnýmix
分からない わからない nevímmix
不親切 ふしんせつ nevlídný, nepřívětivýmix
怨念 おんねん nevraživost, zlobamix
必然的 ひつぜんてき nevyhnutelnýmix
不利 ふり nevýhodnýmix
言外 げんがい nevyjádřený, implicitnímix
違法 いほう nezákonnostmix
無職 むしょく nezaměstnanýmix
一匹狼 いっぴきおおかみ nezávislý člověk (přen.)mix
独立国 どくりつこく nezávislý státmix
不可欠 ふかけつ nezbytnémix
必須 ひっす nezbytnýmix
未熟 みじゅく nezkušenýmix
若輩 じゃくはい nezkušený mladík, zelenáčmix
未成年 みせいねん nezletilý, neplnoletýmix
未知 みち neznámomix
不詳 ふしょう neznámýmix
未知の みち の neznámý, cizímix
いい加減 いいかげん nezodpovědnýmix
日本放送協会 にっぽんほうそうきょうかい NHKmix
濁点 だくてん nigori, dvě čárky u slabikmix
卍刀 まんとう nindžovská zbraň zamaskovaná jako zahradnické nůžkymix
蘭学 らんがく nizozemská (západní) vědamix
低地 ていち nížinamix
下様 しもざま nižší třída, obyčejní lidémix
ノーベル賞 ノーベルしょう Nobelova cenamix
夜中 よなか nocmix
悪夢 あくむ noční můta, špatný senmix
夜景 やけい noční výhledmix
遊牧民 ゆうぼくみん nomádmix
常態 じょうたい normální stavmix
正常 せいじょう normálnost, normálmix
鼻炎 びえん nosní zánětmix
新製品 しんせいひん nová produktová řadamix
新車 しんしゃ nové automix
新聞記事 しんぶんきじ novinový článekmix
新聞紙 しんぶんし novinový papírmix
新年会 しんねんかい novoroční párty, mejdanmix
新た あらた novýmix
新首相 しんしゅしょう nový premiérmix
元日 がんじつ; がんにち Nový rok (den)mix
新風 しんぷう nový stylmix
新型 しんがた nový styl, nový modelmix
新規 しんき nový, nově udělanýmix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37