Slovíčka


濁点 dakuten nigori, dvě čárky u slabikmix
点
tečka, bod, značka, flek, desetinná čárka
Čtení: ten, tsu.keru, tsu.ku, ta.te...
Hlavní radikál: 火 (86) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
濁
znělý, nečistota, nesprávný, nigori
Čtení: daku, joku, nigo.ru, nigo.su...
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 16 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
半濁点 handakuten maru, kroužek u slabikbunpou