JLPT N3 (jlpt3)

Počet slovíček: 1134
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
そのうえ a navíc, nadto jlpt3
欠席 けっせき absence, neúčastjlpt3, suru
活躍 かつやく aktivita, snahajlpt3
せっきょくてきな aktivní, pozitivní, adj, jlpt3
少なくとも すくなくとも alespoňjlpt3
アマ amatérjlpt3
アンケート anketa, dotazníkjlpt3
自動 じどう automatickýjlpt3, mix
作者 さくしゃ autor, spisovateljlpt3, leda1, shigoto
倒産 とうさん bankrot, krachjlpt3, mix
綿 めん bavlnajlpt3
思わず おもわず bezděčně, neúmyslnějlpt3, leda1
のんびり bezstarostný, ležérníjlpt3, suru
近づく ちかづく blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
苦しい くるしい bolestivý, bolavý, obtížný, strastiplnýadj, jlpt3
ハイヒール boty s podpatky (vysokými)jlpt3
もも broskevjlpt3, ryouri, shokubutsu
直ぐ すぐ brzyjlpt3, toki
はら břicho, žaludekhito, jlpt3
バス bus, autobusjlpt3, jlpt5, ryokou
片付く かたづく být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
写る うつる být focen, být promítán, fotit segodan, jlpt3, verb, vintrans
感動 かんどう být hluboce dojmutjlpt3, mix
捕まる つかまる být chycet, být uvězněn, držet se, vytrvatgodan, jlpt3, verb, vintrans
熱中する ねっちゅう する být nadšený do, zapálit se pro něcojlpt3
見つかる みつかる být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
離れる はなれる být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
延びる のびる být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
曲がる まがる být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
直る なおる být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
纏まる まとまる být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
埋まる うまる být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
流行る はやる být populární, přijít do módy, být běžnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
出来る できる být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
空く あく být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
伸びる のびる být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
込む こむ být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
付く つく být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
壊れる こわれる být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
決まる きまる být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
零れる こぼれる být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
切れる きれる být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
貯まる たまる být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
教わる おそわる být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
効く きく být účinný, být efektivní, fungovat dobřegodan, jlpt3, verb, vintrans
役に立てる やくにたてる být užitečnýichidan, jlpt3, verb
役立つ やくだつ být užitečný, být pomocný, sloužit účelugodan, jlpt3, verb
徹夜 てつや být vzhůru celou noc, noc bez spánkujlpt3, suru
載る のる být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
飽きる あきる být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
黙る だまる být zticha, mlčetgodan, jlpt3, verb, vintrans
無くなる なくなる být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
一生 いっしょう celý životjlpt3, leda1
洋服代 ようふくだい cena evropského oblečeníjlpt3
中心 ちゅうしん centrum, středjlpt3, leda1
物価 ぶっか ceny, ceny zbožíjlpt3
目的 もくてき cíl, záměr, úmysljlpt3, jlpt3, leda1
嗅ぐ かぐ cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
感じる かんじる cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
なるべく co nejvícejlpt3, jlpt4
ひたい čelohito, jlpt3
新鮮 しんせん čerstvýjlpt3
正直な しょうじきな čestný, poctivý, upřímnýadj, emo, jlpt3
ばん číslo, tah (něčí)jlpt3
清潔な せいけつな čistý (místnost)adj, jlpt3
無地 むじ čistý, nevzorkovaný, nezdobenýjlpt3
記事 きじ článek (v tisku), textjlpt3, leda1
本人 ほんにん člověk sámjlpt3
読書 どくしょ čtení, četbajlpt3, leda1
税金 ぜいきん daňjlpt3
やり取り やりとり dát a vzít, výměna (dopisů), vzájemná komunikacejlpt3, suru
纏める まとめる dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
付ける つける dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
生年月日 せいねんがっぴ datum narozeníjlpt3, mix
与える あたえる dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
むすめ dcerajlpt3, jlpt4, kazoku
締め切り しめきり deadline, konec, termín odevzdáníjlpt3
行う おこなう dělat, provozovat, pořádat, konat se, udát segodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb
割り算 わりざん děleníjlpt3, math
詳しい くわしい detailní, precizní, podrobnýjlpt3
デジタル digitálnídenki, jlpt3
感謝 かんしゃ dík, vděk, vděčnostjlpt3
れい dík, vyjádření vděkujlpt3
お礼 おれい díky někomu, zdvořilostjlpt3, jlpt4
作品 さくひん dílo, produktjlpt3, leda1
あな dírajlpt3
変な へんな divnýadj, jlpt3
デザイン dizajn, designjlpt3, suru
本日 ほんじつ dnes, tento denjlpt3, leda1, toki
残業時間 ざんぎょうじかん doba práce přes časjlpt3, shigoto
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12