JLPT N3 (jlpt3)

Počet slovíček: 1134
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat se
kandži purattoho-mu nástupiště
kandži shinsei žádost
kandži gamanduyoi vytrvalý, urputný, velmi trpělivý
kandži konbiniensusutoa samoobsluha
kandži houhou metoda, způsob
kandži houkoku zpráva, informace
kandži mabuta oční víčko
kandži mukae setkání, přivítání, (jít) naproti
kandži hikkoshi stěhování
kandži sorou shromáždit se, soustředit se (v)
kandži barei balet
kandži doryoku velká snaha, dřina, úsilí, námaha
kandži zehi určitě
kandži mendou potíž, problém, starost, otrava
kandži shitsu kvalita
kandži han'i rozsah, rámec
kandži keizan výpočet
kandži tekitou na odpovídající, vhodný
kandži tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést se
kandži rika přírodověda (předmět v ZŠ a SŠ)
kandži tasu přidat, přičíst, plus
kandži douji současně, ve stejnou dobu
kandži kansei dokončení, zkompletování
kandži taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovat