jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 324
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
似る niru vypadat jako, připomínat, podobat se, být podobnýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
映える haeru zářit, vypadat pěkněichidan, verb, vintrans
薄める usumeru zeslabit, slábnoutichidan, verb, vtrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
役に立てる yakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
打ち寄せる uchiyoseru vyplavit na pobřežíichidan, verb
冷える hieru vystydnout, ochladit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
ほめる homeru chválitichidan, jlpt4, verb
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
満ちる michiru být plnýichidan, verb, vintrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
痩せる yaseru zeštíhlet, zhubnoutichidan, verb, vintrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
外れる hazureru odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
寝る neru lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
霧に包まれる kirinitsutsumareru být zahalen v mlzeichidan, verb
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
撫でる naderu jemně česat, hladit, vískatichidan, verb, vtrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
感じる kanjiru cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
晴れる hareru být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4