jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 323
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
待ち合わせる machiawaseru setkat se (na předem domluveném místě)ichidan, verb
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
超える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
世話が焼ける sewagayakeru být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
越える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
痩せる yaseru zeštíhlet, zhubnoutichidan, verb, vintrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
生まれる umareru narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
与える ataeru dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
役に立てる yakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
霧に包まれる kirinitsutsumareru být zahalen v mlzeichidan, verb
折れる oreru zlomit, být přeloženichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
電話を掛ける denwawokakeru zavolat si telefonemichidan, verb
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
得る eru získat, nabýtichidan, jlpt3, verb, vtrans
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
勧める susumeru doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
雪を丸める yukiwomarumeru udělat sněhovou kouliichidan, verb
つける tsukeru zapnoutichidan, jlpt5, verb
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
薦める susumeru doporučit, nabídnout (rada)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
いじめる ijimeru provokovat, šikanovat, dobírat siichidan, jlpt4, verb
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
存じる zonjiru myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
ばれる bareru vyzradit, prokouknoutichidan, verb, vintrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
外れる hazureru odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
祈り求める inorimotomeru modlit se (za co)ichidan, verb
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
気を付ける kiwotsukeru dávat pozorichidan, verb
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4