jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 318
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
映える haeru zářit, vypadat pěkněichidan, verb, vintrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
壊れる kowareru být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
初める someru začítichidan, verb
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
生まれる umareru narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
薄める usumeru zeslabit, slábnoutichidan, verb, vtrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
満ちる michiru být plnýichidan, verb, vintrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
打ち寄せる uchiyoseru vyplavit na pobřežíichidan, verb
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
借りる kariru vypůjčit, pronajmout siichidan, jlpt5, verb, vtrans
つける tsukeru zapnoutichidan, jlpt5, verb
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
捨てる suteru vyhoditichidan, jlpt4, verb, vtrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
いじめる ijimeru provokovat, šikanovat, dobírat siichidan, jlpt4, verb
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
育てる sodateru vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4