jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 318
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
映える haeru zářit, vypadat pěkněichidan, verb, vintrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
晴れる hareru být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
ばれる bareru vyzradit, prokouknoutichidan, verb, vintrans
似る niru vypadat jako, připomínat, podobat se, být podobnýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
付ける tsukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
冷える hieru vystydnout, ochladit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
満ちる michiru být plnýichidan, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
眺める nagameru hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
忘れる wasureru zapomenoutichidan, jlpt5, verb, vtrans
解ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
ほめる homeru chválitichidan, jlpt4, verb
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
抱き寄せる dakiyoseru obejmout, sevřít v náručíichidan, verb
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
溶ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
役に立てる yakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
生きる ikiru žít, existovatichidan, jlpt4, verb, vintrans
抜ける nukeru vypadávat, unikat, utíkat (vzduch), chybětichidan, jlpt3, verb, vintrans
現れる arawareru objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
撫でる naderu jemně česat, hladit, vískatichidan, verb, vtrans
問い合わせる toiawaseru vyptávat seichidan, verb
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
折れる oreru zlomit, být přeloženichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4