jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 322
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
忘れる wasureru zapomenoutichidan, jlpt5, verb, vtrans
冷える hieru vystydnout, ochladit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
吠える hoeru štěkat, výt, řvát, skučet, bučet, hulákatichidan, verb, vintrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
召し入れる meshiireru to call inichidan, verb, vtrans
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
ほめる homeru chválitichidan, jlpt4, verb
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
離れる hanareru být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
生きる ikiru žít, existovatichidan, jlpt4, verb, vintrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
待ち合わせる machiawaseru setkat se (na předem domluveném místě)ichidan, verb
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
折れる oreru zlomit, být přeloženichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
世話が焼ける sewagayakeru být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
役に立てる yakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
やせる yaseru hubnoutichidan, jlpt4, verb
薄める usumeru zeslabit, slábnoutichidan, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
電話を掛ける denwawokakeru zavolat si telefonemichidan, verb
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
感じる kanjiru cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4