jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 324
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
抜ける nukeru vypadávat, unikat, utíkat (vzduch), chybětichidan, jlpt3, verb, vintrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
現れる arawareru objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
気を付ける kiwotsukeru dávat pozorichidan, verb
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
買い占める kaishimeru vykoupit, skoupit všechnoichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4