jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 324
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
抜ける nukeru vypadávat, unikat, utíkat (vzduch), chybětichidan, jlpt3, verb, vintrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
現れる arawareru objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
気を付ける kiwotsukeru dávat pozorichidan, verb
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4