jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 324
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
雪を丸める yukiwomarumeru udělat sněhovou kouliichidan, verb
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
祈り求める inorimotomeru modlit se (za co)ichidan, verb
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
気を付ける kiwotsukeru dávat pozorichidan, verb
やせる yaseru hubnoutichidan, jlpt4, verb
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
汚れる yogoreru zašpinit seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
打ち寄せる uchiyoseru vyplavit na pobřežíichidan, verb
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
用いる mochiiru používat, využívat, ichidan, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
生まれる umareru narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
寝る neru lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
感じる kanjiru cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4