jedno kmeňové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíčok: 318
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
買い占める kaishimeru vykoupit, skoupit všechnoichidan, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
恥じる hajiru cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
感じる kanjiru cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
召し入れる meshiireru to call inichidan, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
つける tsukeru zapnoutichidan, jlpt5, verb
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
壊れる kowareru být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
超える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
いじめる ijimeru provokovat, šikanovat, dobírat siichidan, jlpt4, verb
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
越える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
与える ataeru dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
眺める nagameru hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
役に立てる yakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
離れる hanareru být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
捨てる suteru vyhoditichidan, jlpt4, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
得る eru získat, nabýtichidan, jlpt3, verb, vtrans
待ち合わせる machiawaseru setkat se (na předem domluveném místě)ichidan, verb
抱き寄せる dakiyoseru obejmout, sevřít v náručíichidan, verb
借りる kariru vypůjčit, pronajmout siichidan, jlpt5, verb, vtrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
育てる sodateru vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
勧める susumeru doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
世話が焼ける sewagayakeru být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
薦める susumeru doporučit, nabídnout (rada)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
倒れる taoreru zhroutit se, zřítit se, spadnout, zkolabovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4