zvíře, zvířata (doubutsu)

Počet slovíček: 367
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
オウム oumu papoušekdoubutsu
ツノメドリ tsunomedori papuchalkdoubutsu
アルマジロ arumajiro pásovecdoubutsu
ココノツオビアルマジロ kokonotsuobiarumajiro pásovec devítipásýdoubutsu
孔雀 kujaku pávdoubutsu
ヒヒ hihi paviándoubutsu
クモ kumo pavoukdoubutsu
蜘蛛 kumo pavoukdoubutsu
クモ綱 kumokou pavoukovecdoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
アメリカペリカン amerikaperikan pelikán bílýdoubutsu
ヒワ hiwa pěnkavadoubutsu
ズアオアトリ zuaoatori pěnkavadoubutsu
羽根 hane peřídoubutsu
inu pesdoubutsu, jlpt5
アレチネズミ arechinezumi pískomildoubutsu
フラミンゴ furamingo plameňákdoubutsu
カレイ karei platýsdoubutsu
は虫類 hachuurui plazdoubutsu
白長須鯨 shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
シロナガスクジラ shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
ひれ hire ploutevdoubutsu
ひれ足 hireashi ploutevdoubutsu
警察犬 keisatsuken policejní pesdoubutsu, leda1
かいつぶり kaitsuburi potápka maládoubutsu
buta prasedoubutsu
霊長類 reichourui primátdoubutsu
胸ひれ munehire prsní ploutevdoubutsu
愛犬 aiken psí mazlíčekdoubutsu, leda1
マス masu pstruhdoubutsu
ダチョウ dachou pštrosdoubutsu
小鳥 kotori ptáček, zpěvný ptákdoubutsu, jlpt4, leda1
tori pták, kuře, drůbeždoubutsu, jlpt5, leda1
笑い鴎 waraikamome racek chechtavýdoubutsu
ザリガニ下目 zariganikamoku rakdoubutsu
えい ei rejnokdoubutsu
トガリネズミ togarinezumi rejsekdoubutsu
蝦蟇 gama ropuchadoubutsu
sakana rybadoubutsu, jlpt5, leda1
アジサシ ajisashi rybákdoubutsu
大山猫 ooyamaneko rysdoubutsu
臀ひれ shirihire řitní ploutevdoubutsu
inago sarančedoubutsu
磯巾着 isoginchaku sasankadoubutsu
ほ乳動物 honyuudoubutsu savecdoubutsu
子豚 kobuta sele, prasátkodoubutsu
いか ika sépiedoubutsu
モリヒバリ morihibari skřivandoubutsu
ナイチンゲール naichinge-ru slavíkdoubutsu
ムールガイ mu-rugai slávkadoubutsu
ニシン nishin sleďdoubutsu
niwatori slepicedoubutsu
なめくじ namekuji slimákdoubutsu
zou slondoubutsu
アフリカ象 afurikazou slon africkýdoubutsu
インド象 indozou slon indickýdoubutsu
テントウムシ tentoumushi slunéčko sedmitečnédoubutsu
狐の群れ kitsunenomure smečka lišekdoubutsu
ラインの群れ raionnomure smečka lvůdoubutsu
懸巣 kakesu sojkadoubutsu
hayabusa sokoldoubutsu
ハヤブサ hayabusa sokoldoubutsu
hayabusa sokol stěhovavýdoubutsu
fun sosákdoubutsu
fukurou sovadoubutsu
ke srst, chlupy, kožešinadoubutsu, hito, jlpt4, leda1
雀蜂 suzumebachi sršeňdoubutsu
群れ mure stádo kravdoubutsu
ヘラジカの群れ herajikanomure stádo losůdoubutsu
象の群れ zounomure stádo slonůdoubutsu
縞馬の群れ shimaumanomure stádo zeberdoubutsu
百足 mukade stonožkadoubutsu, leda1
カササギ kasasagi strakadoubutsu
kasasagi strakadoubutsu
銀狐 gingitsune stříbrná liškadoubutsu
ミソサザイ misosazai střízlíkdoubutsu
namazu sumecdoubutsu
hotaru světluškadoubutsu
マーモット ma-motto svišťdoubutsu
ジャッカル jakkaru šakaldoubutsu
灰色リス haiirorisu šedá veverkadoubutsu
チンパンジー chinpanji- šimpanzdoubutsu
ハマグリ hamaguri škebledoubutsu
サソリ sasori škorpióndoubutsu
挟み虫 hasamimushi škvordoubutsu
椋鳥 mukudori špačekdoubutsu
鳴く naku štěkat, vrnět, pípat, vydávat zvířecí zvukydoubutsu, jlpt5
子犬 koinu štěnědoubutsu, leda1
パイク paiku štikadoubutsu
uroko šupinadoubutsu
ゴキブリ gokiburi švábdoubutsu
タランチュラ taranchura tarantuledoubutsu
渡り鳥 wataridori tažný ptákdoubutsu, leda1
子牛 koushi teledoubutsu
像の子 zounoko teledoubutsu
カツオドリ katsuodori terejdoubutsu
シロカツオドリ shirokatsuodori terej bílýdoubutsu
ライチョウ raichou tetřevdoubutsu
野犬 yaken toulavý pesdoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4