zviera, zvieratá (doubutsu)

Počet slovíčok: 367
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
久マンバチ kumanbachi čmelákdoubutsu
白長須鯨 shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
雷鳥 raichou bělokurdoubutsu
アメリカペリカン amerikaperikan pelikán bílýdoubutsu
コッカースパニエル kokka-supanieru kokršpaněldoubutsu
ヌー nu- pakůňdoubutsu
su hnízdodoubutsu
洗い熊 araiguma mývaldoubutsu
鼻づら hanadura čenichdoubutsu
ka komárdoubutsu
亀の手 kamenote vilejšdoubutsu
小魚 kozakana malá ryba, potěrdoubutsu, leda1
霊長類 reichourui primátdoubutsu
アリ ari mravenecdoubutsu
こぶ kobu hrbdoubutsu
ネズミ nezumi krysadoubutsu
semi cikádadoubutsu
海豚 iruka delfíndoubutsu
ヘラジカ herajika losdoubutsu
蚯蚓 mimizu červdoubutsu
hotaru světluškadoubutsu
伊勢蝦 iseedo humrdoubutsu
熱帯魚 nettaigyo tropická rybadoubutsu, leda1
類人猿 ruijin'en lidoopdoubutsu
アルマジロ arumajiro pásovecdoubutsu
コマビン komabin červenkadoubutsu
パーチ pa-chi okoundoubutsu
nezumi myšdoubutsu
海豹 azarashi tuleňdoubutsu
ヘラジカの群れ herajikanomure stádo losůdoubutsu
ga moldoubutsu
像の子 zounoko teledoubutsu
hayabusa sokol stěhovavýdoubutsu
食肉動物 shokunikudoubutsu masožravecdoubutsu
アレチネズミ arechinezumi pískomildoubutsu
ゴリラ gorira goriladoubutsu
ハイエナ haiena hyenadoubutsu
nomi blechadoubutsu
海豹の群れ azarashinomure houf tuleňůdoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
hachi včeladoubutsu
かぎづめ kagizume drápdoubutsu
シャチ shachi kosatkadoubutsu
刺胞動物 shihoudoubutsu žahavcidoubutsu
縞馬の群れ shimaumanomure stádo zeberdoubutsu
食虫動物 shokuchuudoubutsu hmyzožravecdoubutsu
サイ sai nosorožecdoubutsu
パイク paiku štikadoubutsu
hebi haddoubutsu
灰色リス haiirorisu šedá veverkadoubutsu
ペンギン pengin tučňákdoubutsu
蜉蝣 kagerou jepicedoubutsu
カササギ kasasagi strakadoubutsu
ジャッカル jakkaru šakaldoubutsu
北極グマ hokkyokuguma lední medvěddoubutsu
渡り鳥 wataridori tažný ptákdoubutsu, leda1
uma kůňdoubutsu, leda1
インコ inko andulkadoubutsu
サソリ sasori škorpióndoubutsu
バイソン baison bizondoubutsu
山羊 yagi kozadoubutsu
烏賊 ika oliheňdoubutsu
ほ乳動物 honyuudoubutsu savecdoubutsu
inago sarančedoubutsu
カツオドリ katsuodori terejdoubutsu
シュモク鮫 shumokuzame kladivoundoubutsu
千鳥 chidori kulík, čejkadoubutsu
野鳥 yachou divoký ptákdoubutsu, leda1
sakana rybadoubutsu, jlpt5, leda1
インド象 indozou slon indickýdoubutsu
サバ saba makreladoubutsu
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
wani krokodýldoubutsu
tsume nehet, drápdoubutsu, hito
マーモット ma-motto svišťdoubutsu
マス masu pstruhdoubutsu
ebi krevetadoubutsu
カッコウ kakkou kukačkadoubutsu
シロイタチ shiroitachi fretkadoubutsu
大山猫 ooyamaneko rysdoubutsu
鈴虫 suzumushi cvrčekdoubutsu, leda1
maguro tuňákdoubutsu
ウサギ usagi králíkdoubutsu
ザリガニ下目 zariganikamoku rakdoubutsu
ハツカネズミ hatsukanezumi myšdoubutsu
両生類 ryouseirui obojživelníkdoubutsu
kiba kel, tesákdoubutsu
ミズハタネズミ mizuhatanezumi hryzecdoubutsu
蝶々 chouchou motýldoubutsu
karasu vránadoubutsu
シロカツオドリ shirokatsuodori terej bílýdoubutsu
大蟻食い ooarikui mravenečník velkýdoubutsu
kaeru žábadoubutsu
same žralokdoubutsu
ウズラ uzura koroptevdoubutsu
牡蛎 kaki ústřicedoubutsu
さんご sango koráldoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
針鼠 harinezumi ježekdoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4