zviera, zvieratá (doubutsu)

Počet slovíčok: 367
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
フラミンゴ furamingo plameňákdoubutsu
水母 kurage medúzadoubutsu
kaeru žábadoubutsu
ウズラ uzura koroptevdoubutsu
金魚 kingyo zlatá rybka (akvarijní)doubutsu, leda1
tsume nehet, drápdoubutsu, hito
シュモク鮫 shumokuzame kladivoundoubutsu
o ocasdoubutsu
hachi včeladoubutsu
tsuru jeřábdoubutsu
千鳥 chidori kulík, čejkadoubutsu
ハツカネズミ hatsukanezumi myšdoubutsu
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
kame želvadoubutsu
ウソ uso hýldoubutsu
suzume vrabecdoubutsu
kiba kel, tesákdoubutsu
シロイタチ shiroitachi fretkadoubutsu
kiji bažantdoubutsu
蜉蝣 kagerou jepicedoubutsu
washi oreldoubutsu
大山猫 ooyamaneko rysdoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
ブルテリア buruteria bulteriérdoubutsu
コアラ koara koaladoubutsu
kame želvadoubutsu
ウタツグミ utatsugumi drozd zpěvnýdoubutsu
雀蜂 suzumebachi sršeňdoubutsu
シロカツオドリ shirokatsuodori terej bílýdoubutsu
蜘蛛 kumo pavoukdoubutsu
inago sarančedoubutsu
inu pesdoubutsu, jlpt5
taka jestřábdoubutsu
大蟻食い ooarikui mravenečník velkýdoubutsu
sagi volavkadoubutsu
大鷭 ooban lyskadoubutsu
ハドック hadokku treskadoubutsu
ブルドッグ burudoggu buldokdoubutsu
コウライウグイス kouraiuguisu žluva zlatádoubutsu
十羽 juuwa deset ptákůdoubutsu
うつぼ utsugi murénadoubutsu
雄牛 oushi býkdoubutsu
シロナガスクジラ shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
kujira velrybadoubutsu
ebi krevetadoubutsu
ashi noha, tlapadoubutsu, hito, jlpt5
蝶々 chouchou motýldoubutsu
ushi krávadoubutsu
鹿 shika jelendoubutsu
大鷺 daisagi volavka bíládoubutsu
ハマグリ hamaguri škebledoubutsu
鼻づら hanadura čenichdoubutsu
コオロギ koorogi cvrčekdoubutsu
牡蛎 kaki ústřicedoubutsu
えい ei rejnokdoubutsu
雌ライオン mesuraion lvicedoubutsu
ジンベエ鮫 jinbeezame velrybí žralokdoubutsu
su hnízdodoubutsu
蝸牛 katatsumuri hlemýžďdoubutsu
tako chobotnicedoubutsu
itachi lasičkadoubutsu
子牛 koushi teledoubutsu
ハムスター hamusuta- křečekdoubutsu
ヘラジカ herajika losdoubutsu
ゴキブリ gokiburi švábdoubutsu
黒鷺 kurosagi volavka pobřežnídoubutsu
inoshishi kanec, divoké prasedoubutsu
雌牛 meushi krávadoubutsu
ズアオアトリ zuaoatori pěnkavadoubutsu
semi cikádadoubutsu
hae mouchadoubutsu
いか ika sépiedoubutsu
子羊 kohitsuji jehnědoubutsu, leda1
ハヤブサ hayabusa sokoldoubutsu
ヘラジカの群れ herajikanomure stádo losůdoubutsu
コクマルガラス kokumarugarasu kavkadoubutsu
hayabusa sokoldoubutsu
neko kočkadoubutsu
オウム oumu papoušekdoubutsu
雌馬 mesuuma kobyladoubutsu
セイウチ seiuchi mroždoubutsu
nezumi myšdoubutsu
蟷螂 kamikiri kudlanka nábožnádoubutsu
usagi králíkdoubutsu
子豚 kobuta sele, prasátkodoubutsu
は虫類 hachuurui plazdoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
ココノツオビアルマジロ kokonotsuobiarumajiro pásovec devítipásýdoubutsu
fun sosákdoubutsu
saru opicedoubutsu
ookami vlkdoubutsu
雑食動物 zasshokudoubutsu všežravecdoubutsu
セキレイ sekirei konipasdoubutsu
nomi blechadoubutsu
hebi haddoubutsu
齧歯類 gesshirui hlodavecdoubutsu
kani krabdoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4