zviera, zvieratá (doubutsu)

Počet slovíčok: 367
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
namazu sumecdoubutsu
象の群れ zounomure stádo slonůdoubutsu
シャチ shachi kosatkadoubutsu
海胆 uni ježovkadoubutsu
縞馬の群れ shimaumanomure stádo zeberdoubutsu
大鷺 daisagi volavka bíládoubutsu
フラミンゴ furamingo plameňákdoubutsu
kawa kůže (zvířecí), useň, kůradoubutsu, jlpt3, shokubutsu
パイク paiku štikadoubutsu
コマビン komabin červenkadoubutsu
アメリカペリカン amerikaperikan pelikán bílýdoubutsu
unagi úhořdoubutsu
象虫 zoumushi nosatecdoubutsu
ジャッカル jakkaru šakaldoubutsu
洗熊 araiguma mýval obecnýdoubutsu
渡り鳥 wataridori tažný ptákdoubutsu, leda1
子牛 koushi teledoubutsu
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
磯巾着 isoginchaku sasankadoubutsu
バイソン baison bizondoubutsu
ゴリラ gorira goriladoubutsu
アリ ari mravenecdoubutsu
アルマジロ arumajiro pásovecdoubutsu
uroko šupinadoubutsu
シュモク鮫 shumokuzame kladivoundoubutsu
黒熊 kurokuma černý medvěddoubutsu
かぎづめ kagizume drápdoubutsu
野鳥 yachou divoký ptákdoubutsu, leda1
子羊 kohitsuji jehnědoubutsu, leda1
ブルテリア buruteria bulteriérdoubutsu
磯鴫 isoshigi vodoušdoubutsu
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
サイ sai nosorožecdoubutsu
アレチネズミ arechinezumi pískomildoubutsu
hamo mořský úhořdoubutsu
シロイタチ shiroitachi fretkadoubutsu
katsuo tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis)doubutsu
カササギ kasasagi strakadoubutsu
鈴虫 suzumushi cvrčekdoubutsu, leda1
子豚 kobuta sele, prasátkodoubutsu
ブルドッグ burudoggu buldokdoubutsu
種馬 taneuma hřebecdoubutsu
ハツカネズミ hatsukanezumi myšdoubutsu
サソリ sasori škorpióndoubutsu
hato holub, holubicedoubutsu
シロカツオドリ shirokatsuodori terej bílýdoubutsu
ayu aju (aju východní, ryba)doubutsu
カツオドリ katsuodori terejdoubutsu
kaeru žábadoubutsu
子馬 kouma hříbědoubutsu, leda1
鼻づら hanadura čenichdoubutsu
笑い鴎 waraikamome racek chechtavýdoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
サバ saba makreladoubutsu
ハドック hadokku treskadoubutsu
ザリガニ下目 zariganikamoku rakdoubutsu
インコ inko andulkadoubutsu
tobi luňákdoubutsu
シロナガスクジラ shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
カッコウ kakkou kukačkadoubutsu
kame želvadoubutsu
孔雀 kujaku pávdoubutsu
ヘラジカ herajika losdoubutsu
hitsuji ovcedoubutsu, leda1
ハマグリ hamaguri škebledoubutsu
さんご sango koráldoubutsu
インド象 indozou slon indickýdoubutsu
kamo kachna (divoká)doubutsu
ジンベエ鮫 jinbeezame velrybí žralokdoubutsu
karasu vránadoubutsu
kame želvadoubutsu
家畜 kachiku domácí zvířatadoubutsu
ヘラジカの群れ herajikanomure stádo losůdoubutsu
群れ mure stádo kravdoubutsu
羽根 hane peřídoubutsu
ハムスター hamusuta- křečekdoubutsu
さんご礁 sangoshou korálový útesdoubutsu
ウサギ usagi králíkdoubutsu
shigi bekasína, vodoušdoubutsu
ズアオアトリ zuaoatori pěnkavadoubutsu
カレイ karei platýsdoubutsu
十羽 juuwa deset ptákůdoubutsu
家雀 iesuzume vrabec domácídoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
胸ひれ munehire prsní ploutevdoubutsu
ハヤブサ hayabusa sokoldoubutsu
しっ尾 shippo ocasdoubutsu
ウズラ uzura koroptevdoubutsu
u kormorándoubutsu
セイウチ seiuchi mroždoubutsu
kawauso vydradoubutsu
家鴨 ahiru kachna (domácí)doubutsu
ペンギン pengin tučňákdoubutsu
貝類 kairui měkkýšdoubutsu
腹ひれ harahire břišní ploutevdoubutsu
は虫類 hachuurui plazdoubutsu
縞馬 shimauma zebradoubutsu
ウソ uso hýldoubutsu
鵞鳥 gachou husadoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4