zviera, zvieratá (doubutsu)

Počet slovíčok: 367
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
ウソ uso hýldoubutsu
fun sosákdoubutsu
ゴリラ gorira goriladoubutsu
ハイエナ haiena hyenadoubutsu
ヤマアラシ yamaarashi dikobrazdoubutsu
毛虫 kemushi housenka (chlupatá)doubutsu
ebi krevetadoubutsu
shigi bekasína, vodoušdoubutsu
ウタツグミ utatsugumi drozd zpěvnýdoubutsu
齧歯類 gesshirui hlodavecdoubutsu
o ocasdoubutsu
かぎづめ kagizume drápdoubutsu
シャチ shachi kosatkadoubutsu
ロブスター robusuta- humrdoubutsu
牡蛎 kaki ústřicedoubutsu
貝類 kairui měkkýšdoubutsu
inu pesdoubutsu, jlpt5
サイ sai nosorožecdoubutsu
パイク paiku štikadoubutsu
水牛 suigyuu buvoldoubutsu
蝶々 chouchou motýldoubutsu
u kormorándoubutsu
うつぼ utsugi murénadoubutsu
kiji bažantdoubutsu
カササギ kasasagi strakadoubutsu
ジャッカル jakkaru šakaldoubutsu
hige vous, fousdoubutsu
七面鳥 shichimenchou krocandoubutsu
inoshishi kanec, divoké prasedoubutsu
赤えい akaei trnuchadoubutsu
ashi noha, tlapadoubutsu, hito, jlpt5
サソリ sasori škorpióndoubutsu
バイソン baison bizondoubutsu
ライオンの子 raionno子 lvíčedoubutsu
河馬 kaba hrochdoubutsu
蝸牛 katatsumuri hlemýžďdoubutsu
鵞鳥 gachou husadoubutsu
hae mouchadoubutsu
uzura křepelkadoubutsu
えい ei rejnokdoubutsu
蜘蛛 kumo pavoukdoubutsu
カツオドリ katsuodori terejdoubutsu
シュモク鮫 shumokuzame kladivoundoubutsu
ヒヒ hihi paviándoubutsu
久マンバチ kumanbachi čmelákdoubutsu
neko kočkadoubutsu
軟体動物 nantaidoubutsu měkkýšdoubutsu
ushi krávadoubutsu
サバ saba makreladoubutsu
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
ライチョウ raichou tetřevdoubutsu
洗い熊 araiguma mývaldoubutsu
ハツカネズミ hatsukanezumi myšdoubutsu
ラインの群れ raionnomure smečka lvůdoubutsu
海豚 iruka delfíndoubutsu
蟷螂 kamikiri kudlanka nábožnádoubutsu
niwatori slepicedoubutsu
愛犬 aiken psí mazlíčekdoubutsu, leda1
kujira velrybadoubutsu
カッコウ kakkou kukačkadoubutsu
シロイタチ shiroitachi fretkadoubutsu
ヒョウ hyou panterdoubutsu
亀の手 kamenote vilejšdoubutsu
saru opicedoubutsu
野兎 nousagi zajícdoubutsu
tako chobotnicedoubutsu
ザリガニ下目 zariganikamoku rakdoubutsu
さんご sango koráldoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
ラクダ rakuda velblouddoubutsu
海豹 azarashi tuleňdoubutsu
kani krabdoubutsu
tsuru jeřábdoubutsu
オウム oumu papoušekdoubutsu
野犬 yaken toulavý pesdoubutsu
su hnízdodoubutsu
karasu vránadoubutsu
シロカツオドリ shirokatsuodori terej bílýdoubutsu
ひれ hire ploutevdoubutsu
伊勢蝦 iseedo humrdoubutsu
甲殻類 koukakurui korýšdoubutsu
金魚 kingyo zlatá rybka (akvarijní)doubutsu, leda1
いか ika sépiedoubutsu
tanuki mýval, tanukidoubutsu
さんご礁 sangoshou korálový útesdoubutsu
ハドック hadokku treskadoubutsu
ラクダの群れ rakudanomure karavana velbloudůdoubutsu
海豹の群れ azarashinomure houf tuleňůdoubutsu
蟻食い arikui mravenečníkdoubutsu
washi oreldoubutsu
ookami vlkdoubutsu
番犬 banken hlídací pesdoubutsu, leda1
semi cikádadoubutsu
カレイ karei platýsdoubutsu
シロナガスクジラ shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
ひれ足 hireashi ploutevdoubutsu
像の子 zounoko teledoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4