zviera, zvieratá (doubutsu)

Počet slovíčok: 367
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
雀蜂 suzumebachi sršeňdoubutsu
キツツキ kitsutsuki dateldoubutsu
白鳥 hakuchou labuťdoubutsu, leda1
蜘蛛 kumo pavoukdoubutsu
挟み虫 hasamimushi škvordoubutsu
taka jestřábdoubutsu
センサンコウ sensankou luskoundoubutsu
フラミンゴ furamingo plameňákdoubutsu
草食動物 soushokudoubutsu býložravecdoubutsu, leda1
雄牛 oushi býkdoubutsu
インコ inko andulkadoubutsu
kitsune liškadoubutsu
青虫 aomushi zelená housenkadoubutsu, leda1
kujira velrybadoubutsu
斜頸 shakei krutihlavdoubutsu
sagi volavkadoubutsu
タコ tako chobotnicedoubutsu
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
tora tygrdoubutsu
雌ライオン mesuraion lvicedoubutsu
インド象 indozou slon indickýdoubutsu
狐の群れ kitsunenomure smečka lišekdoubutsu
百足 mukade stonožkadoubutsu, leda1
su hnízdodoubutsu
有袋類 yuitairui vačnatecdoubutsu
鹿 shika jelendoubutsu
ダチョウ dachou pštrosdoubutsu
ブルテリア buruteria bulteriérdoubutsu
shirami vešdoubutsu
abu ováddoubutsu
雌牛 meushi krávadoubutsu
ウサギ usagi králíkdoubutsu
キリン kirin žirafadoubutsu
百舌 mozu ťuhýkdoubutsu, leda1
semi cikádadoubutsu
木食い虫 kikuimushi červotočdoubutsu
itachi lasičkadoubutsu
ダックスフンド dakkusufundo jezevčíkdoubutsu
ブルドッグ burudoggu buldokdoubutsu
ka komárdoubutsu
雌馬 mesuuma kobyladoubutsu
ウズラ uzura koroptevdoubutsu
キングペンギン kingupengin tučňák císařskýdoubutsu
白長須鯨 shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
nezumi myšdoubutsu
椋鳥 mukudori špačekdoubutsu
たてがみ tategami hřívadoubutsu
鼻づら hanadura čenichdoubutsu
ヘラジカ herajika losdoubutsu
蚯蚓 mimizu červdoubutsu
雑食動物 zasshokudoubutsu všežravecdoubutsu
ウソ uso hýldoubutsu
クジラ kujira velrybadoubutsu
小魚 kozakana malá ryba, potěrdoubutsu, leda1
nomi blechadoubutsu
毛虫 kemushi housenka (chlupatá)doubutsu
タラ tara treskadoubutsu
ヘラジカの群れ herajikanomure stádo losůdoubutsu
hotaru světluškadoubutsu
ロブスター robusuta- humrdoubutsu
雷鳥 raichou bělokurdoubutsu
ウタツグミ utatsugumi drozd zpěvnýdoubutsu
くちばし kuchibashi zobákdoubutsu
熱帯魚 nettaigyo tropická rybadoubutsu, leda1
hebi haddoubutsu
水牛 suigyuu buvoldoubutsu
inu pesdoubutsu, jlpt5
タランチュラ taranchura tarantuledoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
ga moldoubutsu
七面鳥 shichimenchou krocandoubutsu
霊長類 reichourui primátdoubutsu
うつぼ utsugi murénadoubutsu
kuma medvěddoubutsu
hayabusa sokol stěhovavýdoubutsu
山羊 yagi kozadoubutsu
河馬 kaba hrochdoubutsu
ashi noha, tlapadoubutsu, hito, jlpt5
チンパンジー chinpanji- šimpanzdoubutsu
ツノメドリ tsunomedori papuchalkdoubutsu
ペンギン pengin tučňákdoubutsu
hachi včeladoubutsu
久マンバチ kumanbachi čmelákdoubutsu
類人猿 ruijin'en lidoopdoubutsu
えい ei rejnokdoubutsu
クモ kumo pavoukdoubutsu
縞馬の群れ shimaumanomure stádo zeberdoubutsu
wani krokodýldoubutsu
洗い熊 araiguma mývaldoubutsu
ushi krávadoubutsu
tako chobotnicedoubutsu
ツバメ tsubame vlaštovkadoubutsu
ほ乳動物 honyuudoubutsu savecdoubutsu
蜉蝣 kagerou jepicedoubutsu
亀の手 kamenote vilejšdoubutsu
食肉動物 shokunikudoubutsu masožravecdoubutsu
クモ綱 kumokou pavoukovecdoubutsu
渡り鳥 wataridori tažný ptákdoubutsu, leda1
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4