all (all)

Number of vocabulary: 11
Vocabulary test: reading | writing | meaning
kanji kana meaning randomReload
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
塩分 enbun obsah solikagaku, leda1
食事時 shokujidoki v době jídlaleda1, ryouri, toki
ji hodinaleda1, toki
toki čas, obdobíleda1, toki
時刻 jikoku přesný čas, okamžikleda1, toki
同時 douji současně, ve stejnou dobujlpt3, leda1, toki
当時 touji v té době, ona doba, tenkrátleda1
時報 jihou časové znameníleda1
短刀 tantou krátký meč (do 30cm), dýkaleda1, sensou
彫刻刀 choukokutou rytecké dlátoleda1
彫刻 choukoku sochamix
名刀 meitou slavný meč, výtečný mečleda1, sensou
幾何学 kikagaku geometrieleda1, math
新年 shinnen nový rokleda1, toki
年下の toshishitano mladšíleda1
年上の toshiueno staršíleda1
子午前 shigozen poledníkleda1
発見 hakken objevjlpt3, leda1
後方の kouhouno zadníleda1
後ろ姿 ushirosugata postava zezadu, pohled zezaduleda1
食後 shokugo po jídleleda1, ryouri
後片付け atokataduke úklid (po večírku apod.)leda1
後金 atokin doplatek, zůstatekleda1
後書き atogaki doslovleda1
前向きの maemukino směřující dopředu, pozitivníleda1
前進 zenshin pokrokleda1
食前 shokuzen před jídlemleda1, ryouri
お前 omae tyleda1
前金 maekin zálohaleda1
前書き maegaki předmluvaleda1
前方 zenpou vpředuleda1
休日 kyuujitsu volno, volný denleda1, toki
長生き nagaiki dlouhý životleda1
生卵 namatamago syrové vejceleda1, ryouri
生真面目 kimajime velice vážnýleda1
生命 seimei život, existenceleda1
木立 kodachi les, háj, skupinka stromůleda1, shizen
立場 tachiba stanovisko, hledisko, situaceleda1
起立する kiritsusuru postavit se, zvednout seleda1, suru, verb
建立する konryuusuru vystavět, založit (chrám...)kami, leda1, suru, verb
国立の kokuritsuno státníleda1
見本 mihon vzorekleda1
出場 shutsujou vystoupení, účinkování, účastjlpt3, leda1
出納 suitou příjmy a výdajeleda1
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
記入 kinyuu zápis, záznamleda1
記入する kinyuusuru zapsat (se), zaznamenatleda1, suru, verb
収入 shuunyuu příjmyleda1, shigoto
出会い deai setkáníleda1
運動会 undoukai sportovní mítink, sportovní akademieleda1, sport
大会 taikai turnaj, sjezd, velká schůze, valné shromážděníleda1
会釈 eshaku úklona (pozdrav), vstřícné gestoleda1
休まる yasumaru odpočinout sileda1, verb, vintrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
行い okonai čin, chováníleda1
行く手 yukute vlastní cesta (volná, s překážkami)leda1
行進 koushin pochod, průvodleda1
行動 koudou chování, jednáníleda1
行事 gyouji událost, obyčej, akceleda1
実行 jikkou praxe, provedeníjlpt3, leda1
実行する jikkousuru vykonat, provéstleda1, suru, verb
行列 gyouretsu průvod, procesí, řadaleda1
行数 gyousuu počet řad, řádkůleda1
一行目 ichigyoume první řada, první řádkaleda1
風車 fuusha větrný mlýnleda1
来たる kitaru příští, nadcházejícíleda1
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
来客 raikyaku host, návštěva, společnostleda1
来場 raijou přítomnost (někde)leda1
行き来 ikiki odchod a příchod, udržování kontaktůleda1
本来 honrai původní, originálníleda1
未来 mirai budoucnost, budoucí časleda1, toki
以来 irai od (určité doby)leda1, toki
発言 hatsugen výrok, prohlášení, projevleda1
独り言 hitorigoto monolog, samomluvaleda1
伝言 dengon vzkaz, sděleníjlpt3, leda1
学ぶ manabu učit segakkou, godan, leda1, verb
学習 gakushuu studium, učení segakkou, leda1
学級 gakkyuu třída, ročníkgakkou, leda1
歯車 haguruma ozubené kololeda1
休校 kyuukou školní volnogakkou, leda1
校門 koumon školní brána, vchod do školygakkou, leda1
校歌 kouka školní hymnagakkou, leda1
校長先生 kouchousensei ředitel školyleda1, shigoto
転校する tenkousuru přejít do jiné školy, změnit školugakkou, leda1, suru, verb
saki hrot, špička, budoucnostleda1
先(の) saki(no) přední, dřívější, nedávnýleda1
先(に) saki(ni) předem, napředleda1
店先 misesaki přední část obchodu, prostor u pokladnyleda1
晴天の霹靂 seitennohekireki blesk z čistého nebeleda1
足音 ashioto kroky, zvuk krokůleda1
音色 neiro barva tónuleda1, ongaku
ten nebe, oblohaleda1, shizen
湯気 yuge párakagaku, leda1
天国 tengoku rájkami, leda1
本気(の) honki(no) vážně míněnýleda1
moto původ, zdroj, počátekleda1
元旦 gantan Nový rokleda1
天ぷら tenpura tenpuraleda1, namae, ryouri
根元 nemoto základ, kořenyleda1
Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116