težký, nahromadit, nakupit, sada krabic, -násobný
重
Čtení:
juu, chou, e, omo.i, omo.ri, omo.nau, kasa.neru, kasa.naru, omo, sane, shige, shigeru
Hlavní radikál: 里 (166) Radikály:
Tahy: 9 Džójó: 3 JIS: 15685
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
エー2重 e-2juu A na druhoumath
エー3重 e-3juu A na třetímath
重荷 omoni; juuka břemenomix
貴重品 kichouhin drahocennost, cennostmix
重点 juuten důležitý bodleda1
重要 juuyou důležitý, zásadníjlpt3
重要な juuyouna důležitý, zásadníjlpt3
重厚 juukou; choukou důstojnostmix
二重 nijuu; futae dvojitý, dvouvrstvýmix
重なり合う kasanariau nahromadit, nakupit, navršitgodan, verb
重なる kasanaru nakupit se, být jeden na druhém, vyjít na stejný den, kolidovatgodan, jlpt3, verb, vintrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
慎重 shinchou opatrnost, diskrétnostmix
重箱 juubako patrová krabička s jídlemmix
三重県 mieken prefektura Mienamae
重なり kasanari překrývání, vršení, rovnání na hromadumix
尊重 sonchou respekt, úctasuru
重圧 juuatsu silný nátlakmix
体重 taijuu tělesná váhahito, jlpt3, leda1
重い omoi těžkýadj, jlpt5
重たい omotai těžkýadj
重油 juuyu těžký olej, mazutmix
重宝 chouhou užitečný, vzácný pokladsuru
体重計 taijuukei váha (na měření váhy člověka)mix
重さ omosa váha, tíhamix
重臣 juushin vazal ve vysoké funkcimix
重視 juushi vážně se zamysletsuru
幾重 ikue více vrstevmix
重複 juufuku; choufuku zdvojit sesuru
丁重 teichou zdvořilýmix
井戸の水を飲みたかったですが、お腹が重すぎたので、井戸に落ちてしまいました。 ido no mizu wo nomitakatta desu ga,onaka ga omo sugita node,ido ni ochite shimaimashita. Chtěl se napít vody ze studny, ale měl moc těžké břicho a do studny spadl.akazukinchan
僕の体重が増える。 boku no taijuu ga fue ru . Má váha roste.mix
僕の体重は80キロだ。 boku no taijuu ha 80 kiro da. Moje váha je 80 kg.mix
努力を重ねる。 doryoku wo kasaneru. Snažit se znovu a znovu.mix
体重が少ない。 taijuu ga sukunai. Váha je malá.mix
体重が多い。 taijuu ga ooi. Váha je velká.mix
体重が減る。 taijuu ga heru. Váha klesá.mix
妹の体重が減る。 imouto no taijuu ga heru. Váha mé sestry klesá.mix
体重を測る。 taijuu wo hakaru. Vážit.mix