naděje, prosit, žádat, modlit se, dožadovat se, Řecko, zředit, vzácný, trochu, mimořádný
希
Čtení:
キ, ケ, まれ, のぞ, のぞみ
Hlavní radikál: 巾 (50) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 7 Džójó: 4 JIS: 13429
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
希求 ききゅう aspirovat na, požadovat, žádat osuru
希望 きぼう nadějeemo, jlpt3
希薄 きはく řídký, slabýmix
希望者 きぼうしゃ uchazeč, zájemcemix
わたし
ふるさと
での
しゅうしょく
きぼう
している。
Doufám, že najdu zaměstnání ve svém rodišti.mix
Nesmíš zahodit naději až do samého konce.mix