oak
栢
Čítanie:
haku, hyaku, kashiwa, kaya
Hlavný radikál: 木 (75) Radikály:
Ťahy: 10 JIS kód: 13180
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)