oak
栢
Čtení:
haku, hyaku, kashiwa, kaya
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály:
Tahy: 10 JIS: 13180
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka