Slovíčka


解ける とける rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
解
unravel, notes, key, explanation, understanding, u...
Čítanie: カイ, ゲ, と.く, と.かす, と.ける, ほど.く...
Hlavný radikál: 角 (148) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
Sloveso je ičidan (jednokmeňové), intranzitívne
 kladzápor
prítomnosť oznamovacienormálneとけるとけない
zdvoriléとけますとけません
prítomnosť priebehnormálneとけているとけていない
zdvoriléとけていますとけていません
minulosť oznamovacienormálneとけたとけなかった
zdvoriléとけましたとけませんでした
pravdepodobnostnénormálneとけよう
とけるだろう
とけないだろう
zdvoriléとけましょう
とけるでしょう
とけないでしょう
minulosť pravdepodobnostnénormálneとけたろう
とけただろう
とけなかっただろう
zdvoriléとけたでしょうとけなかったでしょう
rozkaznormálneとけろとけるな
zdvoriléとけてくださいとけないでください
podmieňovacienormálneとければとけなければ
podmieňovacienormálneとけたらとけなかったら
zdvoriléとけましたらとけませんでしたら
potenciálnormálneとけられるとけられない
zdvoriléとけられますとけられません
kauzatívnormálneとけさせる
minulosť kauzatívnormálneとけさせた
pasívumnormálneとけられる
minulosť pasívumnormálneとけられた
pasívum kauzatívnormálneとけさせられる
minulosť pasívum kauzatívnormálneとけさせられた
želacienormálneとけたい
minulosť želacienormálneとけたかった
prechodníkとけて