Slovíčka


背広 sebiro oblekfuku, jlpt5
広
wide, broad, spacious
Čítanie: kou, hiro.i, hiro.maru, hiro...
Hlavný radikál: 广 (53) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
背
stature, height, back, behind, disobey, defy, go b...
Čítanie: hai, se, sei, somu.ku, somu....
Hlavný radikál: 肉 (130) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)