Slovíčka


kata model, typ, styljlpt3
型
forma, typ, model
Čtení: kei, kata, -gata
Hlavní radikál: 土 (32) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
血液型 kecuekigata krevní skupinahito
線型方程式 senkeihouteišiki lineární rovnicemath
新型 šingata nový styl, nový modelmix
体型 taikei postava, figura, tělomix
典型的 tenkeiteki typickýmix
大型 oogata velkého tvarumix