Slovíčka


ズボン zubon kalhotyfuku, jlpt5

» Další příklady
半ズボン hanzubon krátké kalhoty, třičtvrťákyfuku
乾いたズボン kawaitazubon suché nohavice
ズボンは脱がなくてもいいです zubonhanuganakutemoiidesu Nohavice si nemusíte vyzliekať.
半ズボンを履いていて、ベルトを締めています。 han zubon wo haiteite,beruto wo shimeteimasu. Na sobě má kraťasy a pásek.byousha1