Slovíčka


詳しい kuwashii detailní, precizní, podrobnýjlpt3
詳
detailný, podrobný, přesný, dobře informovaný
Čtení: shou, kuwa.shii, tsumabi.rak...
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka