Slovíčka


紅茶 koucha černý čajryouri
紅
karmínový, rudý
Čtení: kou, ku, beni, kurenai, aka....
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
茶
čaj
Čtení: cha, sa, chiya
Hlavní radikál: 艸 (140) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka