Slovíčka


近づく ちかづく blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
近
blízko, brzo, podobný, rovnocenný
Čtení: キン, コン, ちか.い, おう, おお, この
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
近づける ちかづける přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
きこく
ちか
づき、
いそが
しい。
Blíží se den návratu do země, mám moc práce.mix
Cíl (cesty) se přiblížil.mix
Dal jsem hlavu blíž obrazu a lépe vidím.mix
Godzilla chtěla políbit Hello Kitty a přiblížila se k ní, jenže ta utekla.ai, baka
くるま
みち
わき
ちか
づけた。
Přiblížil jsem auto k okraji silnice.mix
Přiblížily se jarní prázdniny.mix
たいふう
にほんれっとう
ちか
づく。
Tajfun se blíží k japonskému souostroví.mix
To je divné, pomyslela si Červená karkulka, ale přesto se přiblížila k babičce.akazukinchan
Sloveso je godan (pětikmenové),
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálníちかづくちかづかない
zdvořilýちかづきますちかづきません
přítomnost průběhnormálníちかづいているちかづいていない
zdvořilýちかづいていますちかづいていません
minulost oznamovacínormálníちかづいたちかづかなかった
zdvořilýちかづきましたちかづきませんでした
pravděpodobnostnínormálníちかづこう
ちかづくだろう
ちかづかないだろう
zdvořilýちかづきましょう
ちかづくでしょう
ちかづかないでしょう
minulost pravděpodobnostnínormálníちかづいたろう
ちかづいただろう
ちかづかなかっただろう
zdvořilýちかづいたでしょうちかづかなかったでしょう
rozkaznormálníちかづけちかづくな
zdvořilýちかづいてくださいちかづかないでください
podmiňovacínormálníちかづけばちかづかなければ
podmiňovacínormálníちかづいたらちかづかなかったら
zdvořilýちかづきましたらちかづきませんでしたら
potenciálnormálníちかづけるちかづけない
zdvořilýちかづけますちかづけません
kauzativnormálníちかづかせる
minulost kauzativnormálníちかづかせた
pasivumnormálníちかづかれる
minulost pasivumnormálníちかづかれた
pasivum kauzativnormálníちかづかせられる
ちかづかされる
minulost pasivum kauzativnormálníちかづかせられた
přacínormálníちかづきたい
minulost přacínormálníちかづきたかった
přechodníkちかづいて