Slovíčka


注目 čuumoku pozornost, povšimnutíjlpt3, suru
目
eye, class, look, insight, experience, care, favor
Čítanie: moku, boku, me, -me, ma-, sa...
Hlavný radikál: 目 (109) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
注
pour, irrigate, shed (tears), flow into, concentra...
Čítanie: čuu, soso.gu, sa.su, cu.gu
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)