Slovíčka


乗車券 joushaken osobní lístekryokou
車
car
Čítanie: sha, kuruma, kura, kuroma
Hlavný radikál: 車 (159) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
券
ticket
Čítanie: ken
Hlavný radikál: 刀 (18) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
乗
ride, power, multiplication, record, counter for v...
Čítanie: jou, shou, no.ru, -no.ri, no...
Hlavný radikál: 丿 (4) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)