Slovíčka


絵本 ehon obrázková knihamix
本
kniha, hlavní, pravda, numerativ pro dlouhé válcov...
Čtení: hon, moto, mato
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
絵
obrázek, kresba, malba, náčrt
Čtení: kai, e
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka