Slovíčka


名言 めいげん moudrá slova mix
名
name, noted, distinguished, reputation
Čítanie: メイ, ミョウ, な, -な, と
Hlavný radikál: 口 (30) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
言
say
Čítanie: ゲン, ゴン, い.う, こと, とき
Hlavný radikál: 言 (149) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)