Slovíčka


亀は兎に答えました。 kame ha usagi ni kotaemashita. Želva odpověděla zajíci.usagitokame
兎
rabbit, hare
Čítanie: to, tsu, usagi
Hlavný radikál: 丿 (4) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
亀
tortoise, turtle
Čítanie: ki, kyuu, kin, kame, hisa, h...
Hlavný radikál: 亀 (213) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
答
solution, answer
Čítanie: tou, kota.eru, kota.e, dou
Hlavný radikál: 竹 (118) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)